Nya handelsmönster och tillväxtmarknader

september 20  •  12:00 - 13:00
Tillväxtverket, Västgötagan 5, Stockholm

Patrik Tingvall, professor i nationalekonomi och chefekonom på Kommerskollegium ger sin syn på den globaliserade världsekonomin och tillväxtmarknadernas framfart och ökande välstånd. Samtidigt blåser det protektionistiska vindar världen över. Vad betyder det för världshandeln och hur kommer framtida handelsmönster att se ut? Därefter följer ett panelsamtal.

Läs mer och anmäl dig.