Svensk konkurrenskraft: Går Sverige som ny Tesla?

maj 8  •  12:00 - 13:00
Tillväxtverket, entréplan, Västgötagatan 5, Stockholm

Under de senaste åren har BNP utvecklats väl vilket inger optimism, något som fick finansminister Magdalena Andersson att utbrista att Sverige gick som en nyproducerad Tesla. Men BNP per capita ger delvis en annan mer pessimistisk bild…

Läs mer och anmälan