Swedish Phalianthropy Summit 2019

april 1  •  13:00 - 16:30
Stockholm

De kulturella och kreativa näringarna bidrar till tillväxt och välfärd i samhället. Behovet av att hitta och säkra tillräcklig finansiering är dock en ständigt närvarande fråga för de flesta aktörer inom kulturområdet. Under konferensen får vi möta både svenska och europeiska representanter från kultursektorn som presenterar spännande och privata kultursatsningar. Vi får även träffa forskare och filantroper. Och vi bjuder dessutom in politiker för att gemensamt diskutera vikten av filantropiska initiativ som komplement till offentliga.

Läs mer och anmäl dig