Systemisk innovation

november 13  •  15:00 - 17:00
SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm

– stora samhällsproblem kräver genomgripande lösningar

Talare: Fredric Bauer, Lunds universitet, och  Stefan Tongur, RISE Viktoria

Kort om föreläsningen: Med ”systemisk innovation” menas genomgripande teknikskiften som påverkar allt från människors livsstil, till branscher, infrastruktur och regelverk – hela samhället.

Läs mer och anmäl dig