Om bloggen

På bloggen samlar vi nyheter, inspiration och kunskap om innovationsklimatet i Stockholmsregionen. Vårt mål är att Stockholmsregionen ska vara världens mest innovationsdrivna region 2025.

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för bloggen. Meddelanden och kommentarer granskas och om de bedöms strida mot yttrandefrihetslagen eller är stötande på annat sätt kommer de att tas bort.

Om du till exempel registrerar dig för ett event, beställer material eller skickar epost till oss får Länsstyrelsen tillgång till dina uppgifter.

Offentlighetsprincipen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet vilket innebär att meddelanden och annan skriftlig kommunikation med oss är allmänna handlingar och lämnas ut på förfrågan i enlighet med offentlighetsprincipen. Det gäller även blogginlägg och kommentarer i digitala kanaler.

Användning av material, copyright

Bloggen innehåller texter, bilder och illustrationer med copyright som inte får användas utan tillstånd från Länsstyrelsen i Stockholm. Det samma gäller vår logotype.
Om ingen källa anges är Länsstyrelsen i Stockholm upphovsman