18 juni 2018

European Photonics Roadshow fortsätter

Den andra workshopen inom European Photonics Roadshow hölls i Ulriksdal den 11-12 juni.  Fotonikföretag, forskare, experter och regioner från olika delar av Europa samlades för att diskutera och nätverka kring fotonik inom den…

Läs hela artikeln

13 juni 2018

Minister invigde Swedish Testbeds i Kista

Med rundvisning längs Kistagången, mingel och flera kloka ord invigde bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson samverkansplattformen Swedish Testbeds. Swedishtestbeds.com är en virtuell mötesplats inom det digitaliserade samhällsbyggnadsområdet. Här kan behovs- och projektägare  möta de som…

Läs hela artikeln

5 juni 2018

Flexibilitet viktigt för livslångt lärande

Nya insatser behövs för att stärka livslångt lärande. Kompetensförsörjningen är ett av de största tillväxthindren, menar många företag. Samtidigt oroar sig fyra av tio personer för att de inte hänger med på grund av…

Läs hela artikeln

29 maj 2018

Innovativa miljöer besöktes av riksdagsledamöter

Innovation, urban utveckling och regional tillväxt var i fokus när riksdagsledamöter från stockholmsbänken under ledning av tredje vice talman, Esabelle Dingizian (MP) besökte Stockholms län. Värd för dagen var landshövding Sven-Erik Österberg. Under dagen…

Läs hela artikeln

28 maj 2018

Landstinget uppmuntrar stadsodling i Stockholm

Intresset för hållbar livsmedelsproduktion i Stockholmsregionen ökar. För att undersöka om stadsodling i större skala är möjligt har landstinget beviljat 300 000 kronor ur hållbarhetsanslaget till projektet ”Effekt- och möjlighetsanalys – livsmedelsproduktion i…

Läs hela artikeln

25 maj 2018

STHLM GLOBAL: Regional kraftsamling för stärkt exportstöd

Den 24 maj 2018 lanserades STHLM GLOBAL – Regional exportsamverkan i Stockholms län. Landshövding Sven-Erik Österberg inledde och poängterade att den regionala exportsamverkan i Stockholms län ska underlätta för företag att ta del…

Läs hela artikeln

2 maj 2018

Riksdagsledamöter besökte Södertälje Science Park

Den 23 april besökte riksdagens andre vice talman och riksdagsledamöter från Stockholms läns valkrets Södertälje Science Park. Besöket gjordes tillsammans med landshövding Sven-Erik Österberg. Studiebesöket inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Boel Godner hälsade…

Läs hela artikeln

27 april 2018

Hur kan digitaliseringspolitiken utvecklas?

Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet? är titeln på en ny rapport som Tillväxtanalys presenterade den 26 april. Rapporten sammanfattar ett antal studier om digitaliseringens effekter och vad som…

Läs hela artikeln

16 april 2018

När dårarna driver dårhuset

Den 16 april deltog Innovationskraft i ett lunchseminarium med Renee DiResta, expert på sociala medier och desinformation. Seminariet med rubriken ”När dårarna driver dårhuset”, arrangerades av USA:s ambassad och Arena Idé och handlade om falska…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Stockholm – en viktig industriregion

Att Stockholm är Sveriges näst största industriregion i antal anställda är något som vi på länsstyrelsen lyft i olika sammanhang. Nu har vi fått underlag som visar att Stockholm dessutom är en växande…

Läs hela artikeln