3 juli 2018

FoodTech visade upp framtidens mat

Sweden FoodTech arrangerade 7-8 juni The Big Meet, en inspirerande konferens på temat framtidens mat – med många innovativa inslag. Närmare 450 personer från hela världen kom till Kulturhuset i Stockholm för den…

Läs hela artikeln

29 juni 2018

OECD ser stora utmaningar för svensk livsmedelsproduktion

Trots ökningar i produktivitet och hållbarhet står svensk livsmedelsproduktion fortfarande inför stora utmaningar. Det konstateras i OECD-rapporten som presenterades den 8 juni på Näringsdepartementet. Sedan Sverige gick med i EU 1995 har vi…

Läs hela artikeln

29 juni 2018

Nya satsningar på tillväxt och export

Stockholmsregionens aktörer satsar på tillväxt och export bland regionens små och medelstora företag. Tillväxt Sthlm Den 4 juni 2018 beslutade strukturfondspartnerskapet i Stockholm att anta regionalfondsprojektet Tillväxt Sthlm, som drivs av Almi Stockholm…

Läs hela artikeln

28 juni 2018

Svårt att växa från startup till storföretag

Startupmanifestet 2.0 presenterades den 27 juni hos startuphubben SUP46. Startupmanifestet baseras på en undersökning av hur startups ser på vad politikens insatser betyder för dem. Efter presentationen följde en paneldebatt där moderatorn Annika…

Läs hela artikeln

18 juni 2018

Misslyckandets dynamik – vad kan vi lära av plastcykeln, Googleglasögonen och kvinnopennan?

Den 13 juni hölls vårens sista Estradföreläsning. Fokus låg på hur misslyckanden kan hjälpa oss framåt i innovationsarbetet. Utöver spännande forskning som presenterades från Linköpings Universitet fick vi även se en exklusiv pop-up…

Läs hela artikeln

18 juni 2018

European Photonics Roadshow fortsätter

Den andra workshopen inom European Photonics Roadshow hölls i Ulriksdal den 11-12 juni.  Fotonikföretag, forskare, experter och regioner från olika delar av Europa samlades för att diskutera och nätverka kring fotonik inom den…

Läs hela artikeln

13 juni 2018

Minister invigde Swedish Testbeds i Kista

Med rundvisning längs Kistagången, mingel och flera kloka ord invigde bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson samverkansplattformen Swedish Testbeds. Swedishtestbeds.com är en virtuell mötesplats inom det digitaliserade samhällsbyggnadsområdet. Här kan behovs- och projektägare  möta de som…

Läs hela artikeln

5 juni 2018

Flexibilitet viktigt för livslångt lärande

Nya insatser behövs för att stärka livslångt lärande. Kompetensförsörjningen är ett av de största tillväxthindren, menar många företag. Samtidigt oroar sig fyra av tio personer för att de inte hänger med på grund av…

Läs hela artikeln

29 maj 2018

Innovativa miljöer besöktes av riksdagsledamöter

Innovation, urban utveckling och regional tillväxt var i fokus när riksdagsledamöter från stockholmsbänken under ledning av tredje vice talman, Esabelle Dingizian (MP) besökte Stockholms län. Värd för dagen var landshövding Sven-Erik Österberg. Under dagen…

Läs hela artikeln

28 maj 2018

Landstinget uppmuntrar stadsodling i Stockholm

Intresset för hållbar livsmedelsproduktion i Stockholmsregionen ökar. För att undersöka om stadsodling i större skala är möjligt har landstinget beviljat 300 000 kronor ur hållbarhetsanslaget till projektet ”Effekt- och möjlighetsanalys – livsmedelsproduktion i…

Läs hela artikeln